23
Вт, Юли
40 Нови статии

Митница
Инструменти
Шрифт

Двама служители наградени със златни значки, двама – със сребърни, и десет - с грамоти по случай Международния ден на митниците

На 26 януари митническите служители отбелязват Международния ден на митниците. Световната митническа общност празнува в чест на състоялата се на този ден през 1953 година първа официална сесия на Съвета на митническо сътрудничество, познат днес като Световна митническа организация.

Сега страните –членки на Световната митническа организация са над 180, България е член от 1 август 1973 година. На днешния ден Агенция „Митници“ отчита дейността си през изминалата година и награждава отличени служители. За постигнати високи резултати в областта на митническата дейност и противодействие на митнически нарушения със златна значка са отличени двама служители, други двама са отличени със сребърна значка и 10 служители получават грамоти.

През 2023г. продължи тенденцията на устойчиво увеличение на товарния трафик на ГКПП Капитан Андреево, като през изминалата година са обработени рекордните 1 037 632 товарни пътни превозни средства, което представлява ръст спрямо 2022-ра - 4.31%, а в сравнение с 2021-ва с 17.05%.

Във връзка с противодействието на нарушенията на митническо, акцизно и валутно законодателство митническите служители на МП Капитан Андреево са съставили  3206 акта. По реда на Наказателно-процесуалния кодекс за престъпления, по които АМ има компетентността, са новообразувани 100 досъдебни производства.

 В резултат на контрола с цел противодействие на нарушенията с акцизни стоки през изминалата година са иззети 28 378 288 къса нелегални цигари, което е  с почти 18 000 000 къса повече спрямо 2022-ра или близо три пъти повече. При случаите с тютюн за пушете ( в т.ч. тютюн за наргиле) –общо установеното количество – предмет на правонарушение е 5079 кг или с 2839 повече спрямо 2022-ра.

 През 2023-та са предотвратени 19 опита за трафик на 275 кг наркотични вещества.Най-голямото количество мариуана 145.11 кг бе открито в товарен автомобил, превозвозващ стока – прахообразни препарати за химическата промишленост от Западна Европа през България за Турция. В товарното помещение зад палетите с декларираната стока, митническите служители са открили 135 полиетиленови плика със суха тревиста маса  145.11 кг на стойност 2 321 760 лева.

 Установени са недекларирани по съответния ред парични средства с левовата равностойност 26 361 596 лева. Пренасяните недекларирани парични средства са в различни валути. Най-голям е делът на валутите евро, британски лири и щатски долари.

Случаите на недекларирана валута са в различни превозни средства, най-често в товарни автомобили, пренасящи стоки от Западна Европа през България за Турция. Най-често валута е откривана в шофьорската кабина на товарни автомобили, в жабката, в личния багаж на шофьора.

През изминалата година бяха приети законодателни промени, с които се предвиждат по-строги санкции при недекларирането на парични средства. Неизпълнение на задължението за деклариране на парични средства се наказва с глоба или имуществена санкция в размер една пета от стойността на недекларираните парични средства, ако деянието не съставлява престъпление. Или една четвърт, ако паричните средства са били укрити.

Когато паричните средства, за които не е било изпълнено задължението за деклариране са в особено големи размери деянието е престъпление и се наказва по Наказателния кодекс с лишаване от свобода до пет години и глоба в размер на една пета от стойността на валутата. 

Във връзка с борбата с прането на пари е въведен и нов законов текст, според който ако не се докаже законният произход на средствата, наказанието скача на лишаване от свобода от една до шест години и отнемане на средствата в полза на държавата.

Едни от най-честите задържания на МП Капитан Андреево са свързани с предотвратяване на нарушения на права върху интелектуалната собственост. На основание Регламент ЕС №608/2013 г. са предприети действия от страна на митническите инспектори в 426 случая. Задържани са 1 091 516 артикула, което е с над 340 000 повече спрямо 2022-ра. По-голямата част на задържаните артикули са облекла, парфюми, спортни обувки, чанти, портмонета, колани.