20
Пон, Май
29 Нови статии

Обяви
Инструменти
Шрифт

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Уважаеми дами и господа,
Информираме Ви, че на 22.03.2024г. от 14:00 ч. в малката конферентна зала на Общинска
администрация Свиленград, етаж 2 ще се проведе начална пресконференция по проект:
„Ремонт и модернизация на ДГ „Зорница”, гр. Свиленград”, съгласно Договор за
финансиране на инвестиция по Националния план за възстановяване и устойчивост,
АДБФП № BG-RRP-1.007-0011-C01

Сходни