17
Пон, Юни
27 Нови статии

Граница
Инструменти
Шрифт

Днес с определение на Окръжен съд – Хасково в открито съдебно заседание по частно наказателно дело по внесено от Окръжна прокуратура – Хасково искане, бе взета мярка за неотклонение „Задържане под стража“ по отношение на А.А.Г. на 34 г., с турски гражданин, обявен за международно издирване от румънските власти въз основа на Европейска заповед за арест.

Мъжът е задържан на ГКПП „Капитан Андреево“ на влизане в страната. Заповедта е издадена от съд в гр. Гюргево, Румъния, за три извършени престъпления – пускане в обръщение на продукт, носещ идентична или подобна марка на регистрирана търговска марка, за които е осъден на наказание „Лишаване от свобода“ от 1 година и 1 месец.

Съдът прие, че представеното искане отговаря на всички изисквания на основание чл. 36 и чл. 37 от ЗЕЕЗА, в която се посочва престъплението, за което А.А.Г. се издирва, мястото и времето на извършването му. От представените документи от Окръжна прокуратура – Хасково, приложени към искането за екстрадиция става ясно, че А.А.Г. е с влязла в сила присъда от юни 2023 г. Така извършените деяния се явяват и престъпления по българския Наказателен кодекс, които се наказват с наказание „лишаване от свобода“. Според съда съществува реална опасност А.Г. да се укрие, като основания за това се съдържат в характера и в тежестта на инкриминираното престъпление, и размера на предвиденото наказание. Същият е чужд гражданин, няма не само постоянен адрес в страната, но и каквито и да било данни за неговата свързаност с България, което да предпостави оставането му в страната. Няма медицински данни поисканото за предаване лице да има заболявания, които да съставляват препятствие за пребиваване в условията на арест. С тези съображения съдът обосновава вземането на мярка за неотклонение „Задържане под стража“ като гаранция за явяването му пред съда в същинското производство за предаването му.

Определението подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – Пловдив в 3 - дневен срок, считано от датата на постановяването и обявяването му в съдебно заседание, като в случай на постъпила жалба и/или протест, делото е насрочено за разглеждане от Апелативен съд – Пловдив на 30 април.